Kontaktujte nás


TELEFONICKÝ KONTAKT

(k dispozícii sme ktorýkoľvek pracovný deň od 9:00 do 18:00)

+421 911 555 323

E-MAIL

INFO: info@lalamarket.sk

MARKETING: nikol.visnovska@lalamarket.sk

MANAŽMENT: bea.visnovska@lalamarket.sk

FAKTURAČNÁ ADRESA

Beáta Višňovská - LALA MARKET

Wolkrova 1105/37

851 01 Bratislava

IČO: 51 484 005 DIČ: 1048972463
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-265764

BANKOVÉ SPOJENIE: TrustPay, a.s.
Číslo účtu: 2107555136
IBAN/SWIFT: SK3699520000002107555136 / TPAYSKBX

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32, P.O. Box 5, 8

POSLAŤ SPRÁVU